Borów, Bohrau, Archipresbyterat Bohrau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293404
name
type
denomination
  • rk
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.9182°N 16.9567°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5067

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. 7 Nr. 3
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 2 S. 28
Breslau (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 1.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Nasławice, Naselwitz parish object_1186915 (1887)
Borów, Markt Bohrau (S. Wolfgang) parish object_1186908 (1887)
Domaniów (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Thomaskirch parish object_1186935 (1887)
Białobrzezie, Rothschloß parish object_1186925 (1887)
Jaksonów, Prisselwitz parish object_1186918 (1887)
Tyniec nad Ślęzą, Groß-Tinz parish object_1186904 (1887)
Żórawina (św. Józefa Oblubieńca NMP), Rothsürben parish object_1186930 (1887)
Węgry (św. Jadwigi), Wangern (S. Hedwig) parish object_1186940 (1887)
Wierzbice (pw. Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej), Wirrwitz (SS. Corpus Christi) parish object_1186944 (1887)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293404
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. 7 Nr. 3),
	gehört 1887 zu object_287752 says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 2 S. 28),
	hat Konfession rk,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Borów,
	heißt  (auf deu) Bohrau says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	heißt  (auf pol) Borów says source_299844,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Bohrau says source_1162661 (S. 7 Nr. 3),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 2 Seite 28) says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.);
RDF
Quick Search