Places that are approx. 5 km away from Laško, Tüffer (object_1048687)

name type GOV-Id
Brdce place BRDDCEJN76ND
Zgornja Rečica place ZGOICAJN76NE
Šmohor place MOHHORJN76OE
Šmarjeta pri Celju place MARLJUJN76OD
Rimske Toplice place RIMICEJN76OD
Spodnja Rečica place SPOICAJN76OD
Debro place DEBBROJN76OE
Laško place LAKAKOJN76OD
Laško, Tüffer place town TUFFERJN76OD
Marija Gradec place MARDECJN76OD
Laziše place LAZZIEJN76OD
Lahomno place LAHMNOJN76PD
Harje place HARRJEJN76PD
Stopce place STOPCEJN76PD
Selo nad Laškim place SELKIMJN76PD
Jagoče place JAGGOEJN76PE
Tevče place TEVEVEJN76PD
Sveti Lenart place SVEARTJN76PD
Svetina place SVEINAJN76PE
Male Grahovše place MALOVEJN76PD
Olešče place OLELEEJN76PD
Velike Grahovše place VELOVEJN76PC
Goreljce place GORJCEJN76PC
Quick Search