Places that are approx. 5 km away from Cilli-Umgebung (object_316722)

name type GOV-Id
Vitanje place VITNJEJN76PJ
Višnja Vas place VINVASJN76PH
Frankolovo place FRAOVOJN76PH
Stražica place STRICAJN76PH
Lindek place LINDEKJN76PI
Razgorce place RAZRCEJN76QH
Črešnjice place RENICEJN76QH
Lipa pri Frankolovem place LIPVEMJN76QI
Stranice place STRICEJN76QI
Zreče place ZREREEJN76QJ
Bukovlje pri Stranicah place BUKCAHJN76QI
Gonobitz, Konjice place GONITZJN76QI
Zreče place ZRERE1JN76QJ
Spodnje Zreče place SPOREEJN76QI
Boharina place BOHINAJN76QJ
Zeče place ZEEZEEJN76QI
Jazbine place JAZINEJN76QH
Zlakova place ZLAOVAJN76QJ
Pletovarje place PLERJEJN76RH
Dobrava pri Konjicah place DOBCAHJN76RI
Slovenske Konjice place SLOICEJN76RI
Tolsti Vrh place TOLVRHJN76RH
Oplotnica place OPLICAJN76RJ
Blato place BLAATOJN76RH
Bezina place BEZINAJN76RI
Quick Search