Strzegom, Striegau, Archipresbyterat Striegau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_287769
name
type
denomination
  • rk
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.9593°N 16.4425°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5064

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 64 Seite 94-96
Jauer (1887) Kommissariat Source S. [10] 5.
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 5.
Jauer (1926) Kommissariat Source Nr. 64 Seite 94-96

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Pastuchów (św. Barbary), Puschkau (S. Barbara), Puschkau (Hl. Barbara) parish object_1197395 (1887)
Konary (Podwyższenia Krzyża Świętego), Kuhnern (Exaltatio S. Crucis), Kuhnern (Erhöhung des hl. Kreuzes) parish object_1197357 (1887)
Milikowice (św. Michała Archanioła), Arnsdorf (Hl. Michael Erzeng.), Arnsdorf (S. Michael Archang.) parish object_1197253 (1887)
Olszany (Trójcy Świętej), Oelse (SS. Trinitas), Oelse (Heilige Dreifaltigkeit) parish object_1197367 (1887)
Jaroszów (św. Jana Chrzciciela), Jarischau (Hl. Johannes Täuf.), Jarischau (S. Joannes Bapt.), Järischau (S. Joannes Bapt.), Järischau (Hl. Johannes Täuf.) parish object_1197324 (1887)
Strzegom (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Striegau (Hl. Apost. Peter u. Paul), Striegau (SS. Apost Petrus et Paulus) parish object_1197415 (1887)
Gościsław (św. Szymona i św. Judy Tadeusza), Bertholdsdorf (SS. Simon et Judas Apost.), Bertholdsdorf (Hl. Simon u. Judas Apost.) parish object_1197273 (1887)
Wierzbna (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Würben (Assumptio B.M.V.), Würben (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197448 (1887)
Osiek (Wniebowzięcia NMP), Ossig (Mariä Himmelfahrt), Ossig (Assumptio B.M.V.) parish object_1197372 (1887)
Świebodzice (św. Mikołaja), Freiburg (Schlesien) (Hl. Nikolaus), Freiburg (Schlesien) (S. Nicolaus) parish object_1197286 (1887)
Dobromierz (św. Mikołaja), Hohenfriedeberg (S. Michael Archang.), Hohenfriedeberg (Hl. Michael Erzeng.) parish object_1197305 (1887)
Piekary (św. Jana Chrzciciela), Beckern (Hl. Johannes Täuf.), Beckern (S. Joannes Bapt.) parish object_1197329 (1907)
Imbramowice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ingramsdorf (Assumptio B.M.V.), Ingramsdorf (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197337 (1887)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_287769
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	gehört 1887 zu object_287756 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96),
	gehört 1926 zu object_287756 says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96),
	hat Konfession rk,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Strzegom,
	heißt  (auf deu) Striegau says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96) says source_1162661 (S. [10] 5.),
	heißt  (auf pol) Strzegom says source_299844 (Dekanat Strzegom),
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Striegau says source_1162661 (S. 166 Nr. 69),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96) says source_1162661 (S. [10] 5.);
RDF
Quick Search