Ober-Glogau, Oberglogau, Głogówek, Archipresbyterat Ober-Glogau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293472
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3682°N 17.8683°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5673

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis diocese Source
Groß-Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3.
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 44 Seite 74-75
Groß-Strehlitz (1942) Kommissariat Source S. 73 Nr. 54
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3.
Groß-Strehlitz (1926) Kommissariat Source Nr. 44 Seite 74-75
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1942) diocese archbishopric Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Mochów (Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej), Wiese Pauliner (Hl. Dreifaltigkeit), Wiese Pauliner (SS. Trinitas) parish object_1194985 (1887)
Głogówek (św. Bartłomieja), Ober-Glogau (Hl. Bartholomäus), Ober-Glogau (S. Bartholomaeus) parish object_1194968 (1887)
Krapkowice (św. Mikołaja), Krappitz (S. Nicolaus Ep.) parish object_1190382 (1850)
Klisino (Podwyższenia Świętego Krzyża), Gläsen (Erhöhung des hl. Kreuzes), Gläsen (Exaltatio S. Crucis) parish object_1194953 (1887)
Nowy Browiniec (Wszystkich Świętych), Deutsch Probnitz (Allerheiligen), Deutsch Probnitz (Omnes Sancti) parish object_1194947 (1887)
Szonów (św. Jadwigi), Schönau (S. Hedwig.), Schönau (Hl. Hedwig) parish object_1194979 (1887)
Racławice Śląskie (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Deutsch Rasselwitz (Hl. Katharina), Deutsch Rasselwitz (S. Catharina) parish object_1194950 (1887)
Kazimierz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Casimir (Assumptio B.M.V.), Casimir (Mariä Himmelfahrt) parish object_1194943 (1887)
Pisarzowice (św. Michała Archanioła), Schreibersdorf (S. Michael), Schreibersdorf (Hl. Michael) parish object_1194982 (1887)
Kierpień (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kerpen (Nativitas B.M.V.), Kerpen (Mariä Geburt) parish object_1194957 (1887)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293472
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1887 zu object_287754 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75),
	gehört 1926 zu object_287754 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75),
	gehört 1942 zu object_278495 says source_1162641,
	gehört 1942 zu object_287754 says source_1162641 (S. 73 Nr. 54),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Głogówek,
	heißt  (auf deu) Ober-Glogau says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	heißt  (auf deu) Oberglogau says source_1162641 (S. 73 Nr. 54),
	heißt  (auf pol) Głogówek says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Ober-Glogau says source_1162661 (S. 116 Nr. 47),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164631;
RDF
Quick Search